Phần Mềm Hải Quan

0
2248
phần mềm hải quan điện tử vnaccs

Tải về

Phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS

Tải về

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp (file .pdf)

Tải về

Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp (file .doc)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK  trên Hệ thống VNACCS (file .pdf)

Tải về

Hướng dẫn thủ tục về khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (file .pdf)

Tải về

Video hướng dẫn khai hải quan trên Hệ thống VNACCS

Tải về

Tài liệu thiết kế chuẩn EDI (tiếng Anh)

Tải về

Tài liệu thiết kế chuẩn EDIFACT, XML mapping (tiếng Anh)

Tải về

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here