Hiện tại doanh nghiệp tôi sử dụng 3 dịch vụ xuất nhập khẩu, mỗi dịch vụ sử dụng một chữ ký số. Tôi đã đăng ký 1 tài khoản khai báo User ID, vậy làm sao để thêm User ID cho các dịch vụ còn lại.

0
1639
Câu hỏi

Hiện tại doanh nghiệp tôi sử dụng 3 dịch vụ xuất nhập khẩu, mỗi dịch vụ sử dụng một chữ ký số.

Tôi đã đăng ký 1 tài khoản khai báo User ID, vậy làm sao để thêm User ID cho các dịch vụ còn lại.

Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời

Doanh nghiệp có thể tạo một hoặc nhiều tài khoản – UserID khai báo để đáp ứng nhu cầu công việc của mình. Mỗi UserID có thể sử dụng riêng một chữ ký số hoặc cùng một chữ ký số tùy mục đích sử dụng. Để đăng ký thêm UserID khai báo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào chức năng: II.Sửa thông tin đăng ký » 3.OE2104.Thêm người sử dụng User ID

Bước 2: Tại màn hình thông tin chung, người sử dụng chỉ có thể thay đổi tại trường Số lượng User ID khai báo VNACCS EDI, các trường khác không thay đổi được sẽ bị làm mờ đi.

Bước 3: Tại trường Số lượng User ID khai báo VNACCS EDI: Nhập số lượng tổng bao gồm cả số lượng User ID muốn thêm.

Ví dụ: Số lượng User ID đang có là 10 mà muốn thêm 5 User ID nữa thì điền 15 vào ô này.

Bước 4: Sau khi khai báo thêm User ID, nhấn nút “Ghi” để lưu thông tin vào hệ thống và chuyển sang tab màn hình khai báo người khai hải quan để nhập thông tin về từng người sử dụng User ID muốn thêm. Chú ý thêm bao nhiêu User ID ở Tab Thông tin chung thì phải nhập từng đó ở Tab Thông tin người khai hải quan.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp bao gồm các thông tin sau:


Sau khi nhập xong các thông tin về người khai hải quan nhấn nút “Ghi” để ghi nhận thông tin vào trong hệ thống.

Bước 5: Sau khi sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần gửi thông tin sửa đổi tới hải quan để được phê duyệt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here