Chữ ký số CKCA – Bảng giá dịch vụ

CHỮ KÝ SỐ CKCA BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO HIỆN TẠI NHÀ CUNG CẤP CKCA ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG.

TOÀN BỘ KHÁCH CỦA CHỮ KÝ SỐ 247 ĐANG SỬ DỤNG NHÀ CUNG CẤP CKCA SẼ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ QUA NHÀ CUNG CẤP VNPT-CA VÀ CA2 NACENCOMM.

XIN CẢM ƠN!

Chữ ký số CKCA do nhà cung cấp CKCA là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo giấy phép số 828/GP/BTTTT ngày 31 tháng 05 năm 2011 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp.

1. Đối với tổ chức doanh nghiệp đăng ký mới chữ ký số

GÓI D.VỤ 6 THÁNG 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 299,000 999,000 1,548,000 1,998,000
USB TOKEN 300,000 250,000 250,000  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi    Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  6 Tháng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  658,900  1,373,900  1,977,800 2,197,800
 Chiết khấu        
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  658,900  1,373,900  1,977,800 2,197,800

2. Đối với tổ chức doanh nghiệp GIA HẠN dịch vụ Chữ ký số CKCA

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 999,000 1,548,000 1,998,000
USB TOKEN MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 15 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  24 Tháng  36 Tháng  51 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,098,900 1,702,800 2,197,800
 Chiết khấu      
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,098,900  1,702,800
2,197,800

3. Đối với tổ chức doanh nghiệp CHUYỂN ĐỔI từ nhà cung cấp khác sang CKCA

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 849,000 1,548,000 1,998,000
USB TOKEN 100,000 MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 15 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  24 Tháng  36 Tháng  51 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 1,098,900 1,702,800 2,197,800
 Chiết khấu      
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT 1,098,900 1,702,800
2,197,800