Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt – Luật quản...

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế hiện hành quy...

Nguyên tắc khai thuế tập trung, nộp thuế phân bổ – Luật quản lý...

Nguyên tắc khai thuế tập trung, nộp thuế phân bổ quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung...

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh – Luật quản lý thuế...

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung...

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp – Luật quản...

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã...

Khôi phục mã số thuế – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Khôi phục mã số thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định mới về...

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế hiện...

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Điều 32 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định thời...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS