Home Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt – Luật quản...

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế hiện hành quy...

Nguyên tắc khai thuế tập trung, nộp thuế phân bổ – Luật quản lý...

Nguyên tắc khai thuế tập trung, nộp thuế phân bổ quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 bổ sung...

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh – Luật quản lý thuế...

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung...

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp – Luật quản...

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã...

Khôi phục mã số thuế – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Khôi phục mã số thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung quy định mới về...

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế hiện...

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế – Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Điều 32 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định thời...

Thông tư 70/2015/TT-BTC: Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm...

Thông tư 70/2015/TT-BTC: Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Nguồn liên kết

Thông tư 69/2015/TT-BTC: Ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ...

Thông tư 69/2015/TT-BTC: Ban hành Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo Nguồn liên kết

Thông tư 68/2015/TT-BTC: Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên...

Thông tư 68/2015/TT-BTC: Ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan Nguồn liên kết
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS