Chính sách bảo hành

Thiết bị token được bảo hành trong vòng 1 năm đối với thương hiệu Viettel và bảo hành trong suốt thời gian sử dụng với các thương hiệu còn lại (NEWCA, CA2 Nacencomm, FPT-CA, Vina-CA smartsign).

Những trường hợp sau đây được xét chính sách bảo hành chữ ký số

  • Thiết bị lỗi do sản xuất.
  • Thiết bị không nhận driver do lỗi nhà cung cấp.
  • Thiết bị không lưu được thông tin doanh nghiệp.
  • Token sau khi bàn giao thì không sử dụng được.
  • Token bị xóa trắng, không thể ký được tờ khai.

Những trường hợp sau đây không được xét chính sách bảo hành chữ ký số

  • Quý khách làm mất thiết bị Token do lỗi vô ý hoặc cố ý.
  • Để rơi rớt thiết bị gây ra các sự cố vi mạch trong thiết bị.
  • Để nước rơi vào thiết bị.
  • Thiết bị méo mó do quá trình cất giữ không cẩn thận.

Ngoài ra khách hàng của chữ ký số 247 còn được hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số 24/7 trong khoản thời gian sử dụng dịch vụ kể từ ngày ký hợp đồng.