Thông tin chuyển khoản

Khi sử dụng hình thức chuyển khoản, Quý khách vui lòng chuyển đúng một trong các thông tin dưới đây :

VIETCOMBANK

Chủ tài khoản :  Trần Ngọc Tùng
Số tài khoản :  0451000353040
Đơn vị mở TK :  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK – CN Thành Công – HN

MARITIMEBANK

Chủ tài khoản :  Trần Ngọc Tùng
Số tài khoản : 03101018918932
Đơn vị mở TK :  Ngân hàng Hàng hải MARITIMEBANK – Chi nhánh Đống Đa – HN

TECHCOMBANK

Chủ tài khoản :  Trần Ngọc Tùng
Số tài khoản : 19025405264017
Đơn vị mở TK :  Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – HN